TeamExpedition

workshop

Voor klimexpedities is de top het ultieme doel. Expeditieleden stuiten op hun grenzen, sommige leveren grenzeloze prestaties. De mix van individuele capaciteiten, de chemie van onderlinge samenwerking en leiderschap blijken de sleutel tot succes. Analoog aan deze wetenschap hebben wij de workshop teamexpedition ontwikkeld, geïnspireerd door het Teamrolmodel van Dr. Meredith Belbin.

In de workshop wisselen actie en reflectie elkaar af. Tijdens actieve werkvormen raakt u vertrouwd met uw teamrol en die van uw collega's. Ervaringen opgedaan tijdens de workshop dragen bij aan het verbeteren van de teamprestatie.

 

Resultaat

 

 • U verwerft kennis over en inzicht in teamrollen van uzelf en uw teamleden.
 • U maakt deze zichtbaar tijdens actieve werkvormen op een wijze dat geëxperimenteerd kan worden met ieders meest effectieve bijdrage aan teamperformance.

 

Voor wie?


Voor startende en bestaande teams waar balans tussen actie en reflectie onderdeel uitmaakt van de dagelijkse praktijk. Teams die zich kunnen herkennen in het beeld (metafoor) van een expeditie, inzicht willen krijgen in eigen sterktes en zwaktes en ervaringen tijdens de workshop willen gebruiken om verbeteringen door te voeren.

Programma

 

U raakt vertrouwd met uw eigen teamrol en die van uw collega's. Uw individuele teamrol rapport vormt de start voor de bespreking van de teamrollen, waarna tijdens een gezamenlijke inspanning de specifieke kwaliteiten van die rollen zichtbaar worden.

U leert hoe u uw teamrol het best in kunt zetten ten bate van het team functioneren. In het teamrol rapport wordt daarnaast het profiel van uw team zichtbaar:

 • hoe ziet ons teamprofiel eruit?
 • hoe werken teamrollen op elkaar in?
 • wat zijn potentieel sterke en zwakke kanten van ons team?
 • en maken we voldoende gebruik van de aanwezige kwaliteiten?

Inzichten die beantwoording van deze vragen opleveren, worden getoetst tijdens een of meerdere oefeningen. Een vertaalslag wordt gemaakt naar de praktijk van alle dag:

 • Wat hebben we beter te doen als team?
 • Wie kan welke rol spelen hierbij?
 • En welke acties moeten we hiervoor inzetten?

Met die voornemens is ieder doel binnen handbereik, wat blijkt tijdens een afsluitende oefening waarin expeditieleden het topteam ondersteunen bij het bereiken van de top.

Bijzonderheden

 

Ter voorbereiding van de workshop worden individuele teamrolrapporten en een teamrapport gemaakt. Hiertoe vullen u en uw collega's een zelftest en minimaal vijf waarnemerstesten in.
De teamrol rapporten en het teamrapport worden voorafgaand aan de workshop met u besproken.

 • De workshop wordt gehouden bij ROCCA Sport & Adventure, aan de voet van de Gulpenerberg.
 • (Fysieke) beperkingen vormen geen beletsel deel te nemen aan de workshop.


TeamOvation heeft de accreditatie verworven om in samenwerking met Belbin Associates in Camebridge wereldwijd beproefde instrumenten te gebruiken (E-interplace) die de samenstelling van een team zichtbaar maken vanuit een teamrolperspectief.

 

 

teambuilding

 

teamovation-vertical