Teambuilding

workshop

Een team of (startende) projectgroep functioneert suboptimaal. De resultaten blijven achter bij de verwachtingen. Tijdens de teambuildingsdag ontdekken teamleden dat zij de performance kunnen verbeteren indien de wijze van samenwerken aan een aantal eisen voldoet.
Deelnemers formuleren die eisen met elkaar en bespreken (individuele) voornemens om aan die eisen in de toekomst tegemoet te komen.

De context waarin een team functioneert en de gesignaleerde problematiek zijn uniek. Een intake procedure (meer of minder uitgebreid, met of zonder gebruikmaking van quick scans) maakt deel uit van het programma.

 

Resultaat


Focus om doelen te realiseren.
Een gedeelde analyse van het suboptimaal presteren van het team (projectgroep).
Individuele voornemens die leiden tot meetbare resultaten.

(Voortgang kan gemonitord worden middels teamcoaching. Leidinggevende, eerste man/vrouw kan gecoacht worden.)

Voor wie?


Bestaande (zelfsturende) teams en startende teams, projectteams.

Programma


Centraal staan een aantal actieve uitdagende werkvormen. In de nabespreking, wordt de verbinding gelegd met het functioneren van het team in de praktijk. Daarbij is de terugkerende vraag: "Zie je in de aanpak van de opdrachten, patronen die herkenbaar zijn in het dagelijkse werk?".

Er wordt een eenvoudig model over team functioneren gepresenteerd. Dit model benadrukt onderscheiden aandachtspunten in hun samenhang bij het realiseren van doelen (voornemens).
Doel, procedure, interactie.

Het geeft handvaten voor het optimaliseren van de aanpak van opdrachten tijdens de teambuildings dag, alsmede voor de persoonlijke voornemens.

teambuilding-driehoek-def 

 teambuilding

teamovation-vertical