Persoonlijk Leiderschap

workshop

Welk type leiderschap zet aan tot het bevorderen van individuele bekwaamheid, onderlinge samenwerking en kennisbevordering en productiviteit?

Leiderschap is niet voorbehouden aan eenlingen die als teamleider- coördinator of anderszins benoemd zijn. Leiderschap wordt geassocieerd met dominant en verantwoordelijk voor het geheel. Maar hoe kan je verantwoordelijk zijn voor het geheel als de (ontwikkeling) van de competenties van de teamleden en de wijze waarop zij elkaar versterken maatgevend is voor succes?
Gaat het hier om formeel leiderschap of is hier sprake van een andere vorm van leiderschap.
In de workshop onderzoeken we deze vraag in de overtuiging dat het stimuleren van persoonlijk leiderschap bijdraagt aan de ontwikkeling van teamleden en daarmee de prestaties van een team bevorderen.

 

Resultaat

 

  • Awareness dat persoonlijk leiderschap bijdraagt aan de ontwikkeling van teamleden.
  • Inzicht in processen die persoonlijk leiderschap stimuleren
  • Ontdekken van persoonlijke leiderschapskwaliteiten.

 

Voor wie?


Teams van professionals die met een zekere mate van zelfstandigheid hun werk verrichten.
Bij een workshop van 2 dagdelen geld een maximum van 8 deelnemers zodat iedere deelnemer zorgvuldige terugkoppeling ontvangt.

Programma


Teamleden krijgen voorafgaand aan de workshop in tweetallen een opdracht die zij voorbereiden voor hun collega teamleden.
Tijdens de workshop worden de opdrachten uitgevoerd en nabesproken met focus op de rol van de ‘leiders’.
Welke kwaliteiten ontdekken we in hen? Op welke wijze worden die ingezet in het dagelijkse werk? Wat stimuleert die inzet en wat juist niet?
Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Welke voornemens maken we gezamenlijk en ieder individueel?

 

 

 teambuilding

teamovation-vertical