Constructieve Feedback

workshop

Van medewerkers wordt verwacht dat zij in staat zijn elkaar feedback te geven. Vragen naar en geven van feedback op een wijze dat werkgedrag verbetert staat centraal tijdens deze workshop. Actieve werkvormen lenen zich prima om de kennis toe te passen en voornemens te oefenen in een onbekende maar veilige omgeving.

 

Resultaat

 

  • Deelnemers zijn beter in staat feedback te geven, te vragen en te ontvangen van collega’s waarmee zij  samenwerken.
  • Deelnemers maken voornemens en afspraken over hoe er in de toekomst beter samengewerkt gaat worden.

 

Voor wie?


Medewerkers van (verschillende) afdelingen waarbij de kwaliteit van de samenwerking (mede) bepalend is voor het resultaat.

Programma


In oefeningen wordt het belang en noodzaak van feedback vragen en geven als middel om performance te verbeteren aangetoond. Wat hebben de deelnemers ervaren als constructieve feedback en wat juist niet?

Antwoorden op deze vraag zijn de basis voor een gedeelde opvatting over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop feedback bijdraagt aan het verbeteren van werkprocessen. Conclusies worden vertaald in persoonlijke voornemens die geoefend worden tijdens complexere opdrachten. Daarover ontvangen deelnemers constructieve feedback van collega’s. Een simulatie van het werkproces vormt de afsluitende oefening. In subgroepen dienen oplossingen voor interne problemen gevonden te worden die deel uitmaken van werkprocessen die naadloos op elkaar aan moeten sluiten. Voor het succesvol uitvoeren van deze oefening is constructieve feedback de kritische factor.

Als afsluiting van de workshop worden persoonlijke voornemens voor de volgende werkdag op papier gezet. Afspraken worden gemaakt  over de wijze waarop voornemens worden gemonitord.

 

 

 teambuilding

teamovation-vertical