SamenWerken

Goed presteren doe je samen.

Als er geen vertrouwen is, kom je niet verder dan compromissen. De geloofwaardigheid ontbreekt om van elkaar te kunnen leren en werkelijk productief te zijn.

De meerwaarde van samenwerken is een open deur. Functionele diversiteit in teams en  projecten leveren als zodanig geen verbeteringen op blijkt uit onderzoek. Vertrouwen wordt pas een feit als de wederzijdse communicatie toeneemt, men vakmanschap van elkaar waardeert en oog heeft voor ieders bijdrage aan het team functioneren.

TeamOvation neemt deze notie over samenwerken als vertrekpunt van zijn (maatwerk)programma’s.
Programma’s die in het teken staan van het bevorderen van wederzijds vertrouwen door communicatie, begrip en waardering voor ieders functionele bijdrage en teamrol. Persoonlijke voornemens hoe bij te dragen aan de teamperformance maken onderdeel uit van de programma’s.

Programma’s kenmerken zich door actieve werkvormen, die samen met u worden uitgekozen of ontworpen. De vertaalslag naar de dagelijkse praktijk is daarmee gegarandeerd. Oefeningen zijn zo ontworpen dat vertrouwen, communicatie, erkenning van  ‘vakmanschap’ en oog voor ieders team- rol voorwaarden zijn voor het succesvol volbrengen van de oefeningen.

Programma’s

 

teambuilding 

teamovation-vertical