Maatwerk

workshop

TeamOvation levert maatwerk met de mogelijkheid specifieke modules in te passen, daar waar dat gewenst is.
Deze modules kunnen betrekking hebben op inhoud (denk aan: visieontwikkeling) of vaardigheden (denk aan: conflicthantering, feedback geven/ontvangen, e.d.).

Programma-inhoud en gekozen werkvormen komen tot stand in samenspraak met u. Indien gewenst starten we met een QuickScan van de relevante cultuurkenmerken van de organisatie waardoor het veranderingsproces een, voor alle betrokken partijen, herkenbaar en helder startpunt kent.

 

Voor wie?


In onze aanpak stellen we de rol van het management voorop.
Immers, zij bepaalt in principe de kwaliteit en voortgang van het ‘samen veranderen’.
Wij ondersteunen en coachen management om de bereidheid (het willen) en mobiliteit (het kunnen) van haar medewerkers te bevorderen door te werken aan:

Transparantie Wederzijds vertrouwen
Eigenaarschap Benutten van vrijheidsgraden
Gelijkwaardigheid     Proactief oppakken van eigen verantwoordelijkheid
   

Waarom

 

Wij kiezen voor een aanpak waarbij veel energie gestopt wordt in het stimuleren van: transparantie, eigenaarschap en gelijkwaardigheid.
Daarvoor hanteren wij 2 belangrijke principes:

  1. Denken in termen van win-win
  2. Probeer eerst te begrijpen…Dan begrepen te worden.

TeamOvation onderstreept het belang te denken in termen van win-win.
Effectieve werkrelaties bestaan bij de gratie van het dienen van wederzijds belang.
Management bereikt haar doel het best als zij ook het belang van haar medewerkers in het oog houdt. Commitment van je bezetting verdien je daarmee.

TeamOvation benadrukt het belang van aandachtig luisteren naar weerstanden.
Het geheim van effectieve communicatie is het oordeel opschorten. Niet te snel een eigen mening op te leggen of met een half oor te luisteren.
Zoals Stephen Covey ons voorhoudt: Probeer eerst te begrijpen…dan begrepen te worden.
Commitment van je bezetting verdien je door hun weerstanden tegemoet te treden en binnen de grenzen van de nieuwe gewenste context, samen op creatieve wijze te zoeken naar oplossingen daarvoor.

 

Werk aan de ontwikkeling van een door alle betrokkenen gedeelde visie met nadrukkelijk oog voor de vraag: “What’s in it for me?”

 

 

everest changemanagement

 

teamovation-vertical