Samen Veilig

Veilig werken doe je samen.

Elk bedrijf of organisatie heeft zijn veiligheidsrisico’s (min of meer) in kaart gebracht en daarop afspraken in de vorm van procedures over gemaakt. Echter enkel het hebben van instructies en procedures om veiliger te werken is onvoldoende. De rol die eenieder heeft om een veilige werkplek te creëren moet begrepen worden en afgestemd zijn in de organisatie.

In de veiligheidsperformance verbeter programma’s van TeamOvation worden m.b.v. theorie en praktijk ieders rol in het proces naar “nul ongevallen” verduidelijkt en op elkaar afgestemd. Het betreft dan vaak afspraken over: “elkaar aanspreken” op onveilig gedrag, uitvoeren van LMRA, rol bij geïntroduceerde “Life Saving Rules”, rollen bij werkvergunningssystemen of vrijgave van installaties etc.

Programma's

 

veiligheidsperformance-everest

teamovation-vertical